J-GoodTech ジェグテック

閉じる

APPEAL POINT

Meiji Techno Co., Ltd.

บริษัทเราผลิตกล้องจุลทรรศน์แบบที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ส่องดูวัตถุ, กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา, กล้องจุลทรรศน์ส่องดูโลหะ รวมทั้งผลิตแบบจำลองสำหรับพัฒนาเป็นกล้องที่ใช้ในแต่ละจุดประสงค์ เช่น กล้องสำหรับฝึกผ่าตัดที่มีความละเอียดระดับไมโคร, กล้องส่องอัญมณี, กล้องสำหรับตรวจวัดแร่ใยหิน เป็นต้น พร้อมทั้งรับผลิตตามสั่งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกค้า โดยยกระดับความคล่องตัวในการใช้ของแบบมาตรฐานให้สูงขึ้น ทางเรามีทั้งสำนักงานการตลาดและโรงงานผลิตจึงสามารถดูแลซ่อมแซมเมื่อเครื่องชำรุด, ตรวจเช็กและยกเครื่องกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้มานานปี ฯลฯ ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วทันการ

จุดแข็งของบริษัท

บริษัทเราผลิตกล้องจุลทรรศน์แบบที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ส่องดูวัตถุ, กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา, กล้องจุลทรรศน์ส่องดูโลหะ รวมทั้งผลิตแบบจำลองสำหรับพัฒนาเป็นกล้องที่ใช้ในแต่ละจุดประสงค์ เช่น กล้องสำหรับฝึกผ่าตัดที่มีความละเอียดระดับไมโคร, กล้องส่องอัญมณี, กล้องสำหรับตรวจวัดแร่ใยหิน เป็นต้น พร้อมทั้งรับผลิตตามสั่งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกค้า โดยยกระดับความคล่องตัวในการใช้ของแบบมาตรฐานให้สูงขึ้น ทางเรามีทั้งสำนักงานการตลาดและโรงงานผลิตจึงสามารถดูแลซ่อมแซมเมื่อเครื่องชำรุด, ตรวจเช็กและยกเครื่องกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้มานานปี ฯลฯ ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วทันการ

เนื้อหาของกิจการ

เราเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ พัฒนา และผลิตจำหน่าย ตั้งแต่ก่อตั้งกิจการในปีค.ศ.1975 เป็นต้นมาบริษัทได้จัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า MEIJI TECHNO ของเราเองโดยตรงไปทั่วโลก ไมโครสโคปแบบออปติคัล นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1975 เราได้ส่งออกและขายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเราโดยตรงไปทั่วโลกภายใต้แบรนด์ MEIJI TECHNO ในช่วงก่อตั้งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่กล้องจุลทรรศน์เพื่อการศึกษา แต่ปัจจุบันเราผลิตกล้องจุลทรรศน์หลายชนิดต่าง ๆ กัน มีทั้งที่ใช้ในการอุตสาหกรรม การค้นคว้าวิจัย และสำหรับนักศึกษาแพทย์ จัดจำหน่ายไปยังตลาดในยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และตลาดของรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ผ่านทางบริษัทในเครือและตัวแทนจำหน่าย

สารจากตัวแทนบริษัท

ในช่วง 40 กว่าปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเราได้เริ่มกิจการด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกภายใต้คติพจน์การนำเสนอผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์คุณภาพเยี่ยมที่มาความทนทานและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศตลอดมา ระหว่างที่บริษัทอื่นในวงการเดียวกันหันไปมอบหมายการผลิตให้แก่บริษัทท้องถิ่นจ้างในจีนและเอเชีย แต่เราก็พยายามต่อสู้และข้ามพ้นภาวะเงินเยนแข็งค่ามาได้หลายครั้งเพื่อคงการผลิตภายในประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตด้วยความประณีตและคุณภาพสูงอย่างที่หาไม่ได้ในผลิตภัณฑ์ของจีน ในโอกาสนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความดีงามของกล้องจุลทรรศน์ญี่ปุ่นผ่านทาง J-GoodTech ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศที่ยังมีการทำธุรกิจด้านนี้กันอยู่น้อยและบริษัทต่างๆ

การจัดระบบภายในบริษัทเพื่อบุกเบิกเส้นทางการจำหน่ายและขยายกิจการไปยังต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทกำลังขยายการจำหน่ายผ่านทางบริษัทตัวแทนขายในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และรัสเซียเป็นหลัก จากนี้ไปเรามีโครงการที่จะขยายการจำหน่ายให้กว้างออกไปยังเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งเพิ่มการทำธุรกิจกับกับผู้ใช้ปลายทาง ด้วยการรับผลิตสำหรับประกอบในอุปกรณ์ตามสั่ง

ประวัติการได้รับรางวัลและการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ

ได้รับรางวัลพิเศษ "การพยายามดำเนินงานตามวิธีการตรวจวัดแร่ใยหินแบบใหม่ ในการประสานงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ รวมทั้งบริษัทคู่แข่ง" จากนิติบุคคลประเภทองค์กรบริษัททั่วไป Saishin Collaboration Industry-Academia-Government เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ผ่านการรับรอง ISO9001:2008