J-GoodTech ジェグテック

閉じる

APPEAL POINT

Tetsudou Sharyou Kougyou Co., Ltd.

บริษัมมีผลงานด้านอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)

บริษัทเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1946 ทำการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ตอบโต้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) มีผู้ร่วมธุรกิจที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้แก่บริษัท Toppan Printing, บริษัท Zeon, บริษัท Yonex, บริษัท Otsuka Pharmaceutical, บริษัท Nichireki เป็นต้น ส่วนในต่างประเทศเรามีผู้ร่วมธุรกิจส่วนใหญ่เป็นบริษัทญี่ปุ่นในประเทศจีนและประเทศไทย เครื่องกำจัดกลิ่นแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาตอบสนองความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น รองรับปริมาณอากาศตั้งแต่ 1m3 / นาที ถึง 500Nm3 / นาที ทางบริษัทกำลังเร่งขยายการจำหน่ายไปยังต่างประเทศและพิจารณาที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจสาขาใหม่ต่อไป

วางใจเราได้เมื่อต้องการดำเนินมาตรการรับมือกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ (กลิ่นเหม็น / VOC) และเสียงอึกทึก

อุปกรณ์ดับกลิ่นแบบเผาไหม้: ดับกลิ่นและบำบัดไอเสีย VOC และสามารถนำความร้อนที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์ป้องกันเสียงรบกวน/เก็บเสียง: เราใช้มาตรการป้องกันเสียงรบกวน ปิดกั้นเสียง และเก็บเสียงในโรงงาน

อุปกรณ์เก็บเสียงสำหรับรถไฟ: อุปกรณ์เก็บเสียงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล, อุปกรณ์เก็บเสียงจากท่อไอเสียท่อไอเสีย

จุดแข็งของบริษัท

บริษัทเราเตรียมอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถสนองความต้องการที่มีความละเอียดระดับ 1Nm3 / นาทีและ 3Nm3 / นาที ด้วยระบบที่เหมาะสมที่สุดกับเงื่อนไขของผู้ใช้ที่มีอยู่หลากหลายทั้งทางด้านองค์ประกอบของไอเสียที่ระบายออกมาและปริมาณลม เป็นต้น โดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์กำจัดกลิ่นแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานั้น เรานำเสนออุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงจากทักษะความชำนาญที่สั่งสมมานานปีให้กับผู้ใช้จำนวนมากขึ้นตลอดมาตั้งแต่ปี 1972

เนื้อหาของธุรกิจ

เราผลิตจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับจัดการกับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ผลิตจำหน่ายอุปกรณ์กำจัดเสียงรบกวนสำหรับตู้โดยสารรถไฟและท่อไอเสียตัวเร่งปฏิกิริยา, อุปกรณ์กำจัดกลิ่นแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับจัดการกับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ (ปริมาณลมที่จัดการ 1m3 / นาที ถึง 500Nm3 / นาที) โดยผลิตจำหน่าย, อุปกรณ์กำจัดกลิ่นแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับจัดการกับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ (ปริมาณลมที่จัดการ 1m3 / นาที ถึง 500Nm3 / นาที)รวมทั้งอุปกรณ์จำกัดกลิ่นแบบเผาไหม้โดยตรงและอุปกรณ์จำกัดกลิ่นแบบสะสมความร้อนเป็นหลัก โดยเฉพาะอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช่จัดการกับไอเสียเฉพาะจุดนั้น มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น

จุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

การใช้วิธีเผาไหม้ช่วยให้อัตราการกำจัด VOC คงที่อยู่ในระดับสูงที่สูง โดยเฉพาะแบบที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถกำจัดได้ในอัตราสูงแม้ในกรณีที่ต้องการกำจัดกลิ่นอย่างได้ผลดีพร้อมกันไปกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีล้อนั้นนอกจากจะเฝ้าสังเกตการทำงานในระยะไกลผ่านการสื่อสารระบบ Wi-Fi ได้แล้วยังสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในกรณีที่มีการระบายไอเสียเฉพาะจุด

สารจากตัวแทนบริษัท

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลงเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตออกไปทำธุรกิจในต่างแดนกันมากขึ้นนั้นทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง บริษัทเราจึงคิดที่จะขยายขนาดกิจการโดยรวมโครงการในต่างประเทศเข้ามา พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ในการทำธุรกิจแนวใหม่ เรากำลังสร้างเครือข่ายออกไปในวงกว้างเพื่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ รวมทั้งจัดระบบภายในบริษัทเพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้องตรงจุด

การจัดระบบภายในบริษัทเพื่อบุกเบิกเส้นทางการจำหน่ายและขยายกิจการไปยังต่างประเทศ

เท่าที่ผ่านมาเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าเมื่อมีการติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นราย ๆ ไป แต่จากนี้ไปเราจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไต้หวัน เป็นต้น โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกับฝ่ายออกแบบรับผิดชอบในแต่ละกรณี ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์นั้นทางเราจะส่งที่ปรึกษา (SV) ไปยังบริษัทในท้องถิ่น

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

SCU-1EH ได้รับหนังสือรับรอง ที่ระบบรับรองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมของเมืองฮาจิโอจิมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2015