J-GoodTech ジェグテック

閉じる

APPEAL POINT

Miyakawa Kougyou Co., Ltd.

ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูป สร้างแม่พิมพ์ และการบัดกรี

บริษัทเราผลิตภาชนะรับความดัน ซึ่งเป็นทางผ่านของแก๊สหรือของเหลวและตัวกระตุ้นการทำงานแบบผนึกสนิทที่รับแรงขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์
【การแปรรูปโลหะด้วยการปั๊ม】
เราเชี่ยวชาญการลากขึ้นรูปด้วยการปั๊มส่งอย่างต่อเนื่อง และผลิตเปลือกโลหะ (ภาชนะ) เป็นหลัก

【ผลิตแม่พิมพ์】
โรงงานของบริษัทผลิตแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงด้วยตนเองเพื่อใช้แปรรูปชิ้นงานด้วยการปั๊ม

【เชื่อมวัสดุด้วยการบัดกรี】
นอกจากการเชื่อมเหล็กกับเหล็กที่เป็นโลหะชนิดเดียวกันแล้ว เรายังแปรรูปด้วยการเชื่อมโลหะต่างชนิดกัน เช่น ภาชนะเหล็กกับท่อทองแดง เป็นต้น ทั้งยังสามารถเชื่อมหลายชิ้นงานด้วยการยัดกรีเพียงรอบเดียว ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการผลิตด้วย

【วิธีทดสอบการรั่วไหล】
เลือกวิธีทดสอบการรั่วไหลของฮีเลียมและน้ำตามความจำเป็นของชิ้นงาน

จุดแข็งของบริษัท

การบัดกรีโดยใช้โลหะผสมที่หลอมละลายเป็นตัวกลางเชื่อมโลหะเข้าด้วยกันนั้นเป็นวิธีแปรรูปด้วยการเชื่อมที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วไป สำหรับบริษัทเรานั้นนอกจากจะเชื่อมโลหะชนิดเดียวกัน (เหล็กกับเหล็ก) แล้ว ยังเชื่อมโลหะต่างชนิดกัน (เหล็กกับทองแดง) ในหนึ่งขั้นตอนการผลิต ซึ่งมีผู้ทำอยู่น้อยรายมากภายในประเทศ

เนื้อหาธุรกิจ

หลังก่อตั้งกิจการส่วนบุคคลขึ้นเมื่อค.ศ.1962 เราได้ผลิตท่อระบายไอเสียสำหรับเครื่องปรับอากาศส่วนที่อยู่นอกอาคาร และตัวกระตุ้นการทำงานของเทอร์โบชาร์เจอร์ (turbocharger ชิ้นส่วนเสริมเครื่องรถยนต์) ที่ฐานปฏิบัติงาน 3 แห่งคือที่เมืองฟูจิเอดะ, เมืองชิซูโอกะ และเมืองจันทบุรีในประเทศไทย บริษัทสั่งสมทักษะและความรู้ความชำนาญในหลายด้านจากการผลิตสินค้าสนองความต้องการหลากหลายของคู่ธุรกิจมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

จุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

บริษัทเรามีความรู้ความชำนาญในการใช้วิธัแปรรูปที่จำเป็นในการผลิตแอคคิวมูเลเตอร์ (accumulators) และตัวกระตุ้นการทำงานที่อยู่ในทางผ่านของแก๊สหรือของเหลว เรามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างภาวะแวดล้อมของโรงงานให้มีความปลอดภัยไร้กังวลยิ่งขึ้น โดยเน้นความสำคัญไปที่การผลิตสินค้าคุณภาพสูงและความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน

สารจากตัวแทนบริษัท

บริษัทเราเป็นกิจการส่วนบุคคลทำการแปรรูปด้วยการกลึงที่ก่อตั้งขึ้นมาได้ 72 ปีแล้ว ระหว่างนั้นได้นำเอาเทคโนโลยีด้านการปั๊มโลหะ, การผลิตแม่พิมพ์ และการบัดกรีมาใช้ในการผลิตตลอด มา จากนี้ไปเราตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นมาใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามความคาดหมายของลูกค้า

การจัดระบบภายในบริษัทเพื่อบุกเบิกเส้นทางการจำหน่ายและขยายกิจการไปยังต่างประเทศ

เราได้จัดตั้งบริษัท Miyatech(Thailand) ขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปีค.ศ.2013 เป็นการขยายฐานการทำธุรกิจกับผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ในไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้เจริญรุดหน้าเพื่อที่่จะได้ครองอันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์นี้ในภูมิภาค ASEAN

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ผ่านการรับรอง JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015)