J-GoodTech ジェグテック

非会員の方新規登録
閉じる

APPEAL POINT

ADD Co., Ltd.

ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ซึ่งมีจุดแข็งอยู่ที่การประมวลผลภาพและการตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอก

บริษัทเราสามารถตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกด้วยกลไกการประมวลผลภาพ ตรวจสอบสี ตรวจสอบการอ่านตัวอักษร ตรวจสอบความความผิดพลาดบกพร่อง และการตรวจวัด ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำในระดับสูง นำเสนอระบบตรวจสอบเฉพาะภาพในราคาย่อมเยา ส่งผลให้มีผู้นำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายวงการ ซึ่งได้แก่การนำไปใช้ในระบบรับรู้ด้วยชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำ ระบบตรวจสอบขวดพลาสติกแบบขวด PET ระบบตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่ได้จากการปั๊มชิ้นงาน และใช้ในอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่วนมอเตอร์ของปั๊ม เป็นต้น

อุทิศตนให้แก่ประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นระบบที่หน้างาน

จุดที่

พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบริษัท

【จุดแข็งขององค์กร】
ใช้ภาษาการพัฒนาที่รองรับภาษาการพัฒนาแต่ละชนิด C、C++、C#、VB、JAVA เราทุ่มเทให้แก่การจัดระบบตรวจสอบด้วยการประเมินผลภาพเป็นพิเศษ และสามารถใช้อุปกรณ์การตรวจสอบในการเสนอความคิดเห็นด้วย นอกจากการพัฒนาระบบตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเรายังมีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เป็นข้อได้เปรียบอีกประเด็นหนึ่งด้วย

【เนื้อหาของกิจการ】
บริษัทเราพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยการประมวลผลภาพ, พัฒนาระบบด้านงานธุรการโดยใช้ฐานข้อมูล, รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ด้วย C, C++, C# ซี่งเป็นสาขาที่เราเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะระบบตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกนั้น เราจัดจำหน่าย "iVision" ชุดตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง จากผลของการพัฒนาระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งผลิต

【จุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี】
ทางด้านที่เกี่ยวกับระบบตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกนั้น เราใช้ "HALCON" คลังประมวลผลภาพที่อยู่แนวหน้าสุดของโลก ในการสร้างระบบการตรวจสิบรูปลักษณ์ภายนอกที่มีเสถียรภาพ และได้จัดเตรียมชุดซอฟต์แวร์ "iVision" ราคาย่อมเยาไว้ให้ใช้กันด้วย ระบบตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกของเรามีลักษณะพิเศษคือ สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง ตรวจสอบรูปลักษณ์ที่ซับซ้อนได้ และมีประสิทธิภาพในการตรวจได้ครั้งละหลายราย การที่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้มากที่สุด 12 ตัว ช่วยให้ตรวจสอบชิ้นงานหลายชนิดต่าง ๆ กันได้ในเวลาเดียวกัน

iVision คือการพัฒนาการตรวจสอบด้วยตาให้เป็นระบบ

"iVision" คือระบบตรวจสอบรูปลักษณ์ที่ประกอบด้วยคลังประมวลภาพความชัดเจนสูง HALCON โดยใช่กล้องในการตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอก
ลักษณะพิเศษของ iVision คือสามารถใช้ HALCON เป็นเครื่องมือตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอก ตรวจสอบสี ตรวจสอบการอ่านตัวอักษร ตรวจสอบความผิดพลาดบกพร่อง และตรวจสอบการวัดขนาดได้อย่างมีความเที่ยวตรงแม่นยำสูง ทางเราสามารถนำเสนอระบบตรวจสอบภาพโดยเฉพาะนี้ในราคาย่อมเยา

★★★ วิดีโออธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกด้วยการประมวลผลภาพ ★★★
https://drive.google.com/file/d/1gL6N1lXFbdX1uBRIhHIOOpp35baw8m_4/view?usp=shari

【ผลการจำหน่าย】
ลูกค้าที่จัดซื้อชุดตรวจสอบนี้เคยตรวจสอบโดยการเขียนใส่ชิบลงในโปรแกรม ซึ่งเวลาใส่ชิบกลับลงไปในถาดบางครั้งจะใส่กลับข้าง ทำให้เกิดความผิดพลาดและถูกร้องเรียนเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งก็ได้แก้ไขโดยการเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบเนื่องจากเห็นว่าเป็นการตรวจสอบด้วยตาจึงรอดสายตาไปได้ แต่ต่อมาได้จัดซื้อเครื่องตรวจสอบของเราไปใช้ เพราะอยากให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ โดยไม่ต้องเพื่มผู้ตรวจสอบ และเพื่อที่งานการตรวจสอบจะได้ไม่ขึ้นอยู่กับสภาวะของคนระหว่างทำงาน

【จุดประสงค์ในการใช้】
เป้าหมายของ iVision ในปัจจุบันอยู่ที่ผู้ใช้ซึ่งตรวจสอบด้วยสายตาเป็นหลัก ซึ่งมีความต้องการนำไปใช้ในสายผลิตตามโรงงานที่มีขั้นตอนการผลิตซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบชิ้นงานปริมาณมาก โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้พนักงานชั่วคราวและพนักงานที่ทำงานรายชั่วโมงเป็นผู้ตรวจสอบด้วยตา

Titan FTP Server สำหรับ SFTP Server

Titan FTP Server สำหรับ SFTP Server เป็นซอฟต์แวร์ SFTP Server สำหรับใช้กับ Windows ที่สามารถสร้างและบริหาร SFTP Server ได้บน Windows OS ซึ่งนอกจาก Windows Server 2016 แล้วยังสามารถสร้าง SFTP Serve ได้บน Windows 10 หรือเหนือกว่านั้นได้ด้วย
การติดตั้ง SFTP Server ที่มีความปลอดภัยสูงบน Windows OS ที่คุ้นเคย โดยใช้ระบบตรวจพิสูจน์แบบแลกเปลี่ยนกุญแจรหัสที่มีกุญแจเปิดเผยข้อมูล/กุญแจลับ ซึ่งจะปฏิเสธการเข้าถึงของบุคคลที่สามที่ไม่มีสิทธิ, ป้องกัน DoS ให้รอดพ้นจากการโจมตี, ปิดกั้นการพยายามเข้าถึงโดยทุจริตด้วยระบบอัตโนมัติ ฯลฯ นั้น เป็นการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าไม่ให้เสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงโดยทุจริต ข้อมูลรั่วไหล หรือข้อมูลส่วนตัวถูกเผยแพร่ออกไป
ยิ่งกว่านั้น Titan FTP Server สำหรับ SFTP Server ยังมีกลไกการทำงานที่สะดวกและน่าสนใจที่ SFTP Server แบบอิสระไม่มีอีกด้วย อย่างเช่น การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ด้วยการระบุรายละเอียด, กลไกโฟลเดอร์เสมือนที่สามารถจัดสรรโฟลเดอร์ของเน็ตเวิร์คเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้, กลไกจัดการเหตุการณ์ที่สามารถรันโปรแกรมและแบตช์ไฟล์ที่ถูกทริกเกอร์โดยเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

เร่งขยายกิจการไปต่างประเทศ มุ่งขยายเนื้อหาของกิจการ

จุดที่

【สารจากตัวแทนบริษัท】

บริษัทญี่ปุ่นที่ขยายฐานผลิตไปยังเอเชีย การผลิตปริมาณมากทำให้จำเป็นต้องมีพนักงานจำนวนมากตามไปด้วย โดยที่การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ผลิตในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นการตรวจด้วยสายตา ที่ผ่านมาสถานปฏิบัติงานในบางท้องถิ่นต้องลดจำนวนพนักงานเนื่องจากค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น ๆ พุ่งสูงขึ้น บริษัทเราจึงเล็งเห็นว่าการตรวจสอบจากนี้ไปจะมีแนวโน้มไปทางการใช้ระบบอัตโนมัติกันมากขึ้น จึงเริ่มดำเนินกิจกรรมการตลาดตั้งแต่ขณะนี้ในความมุ่งหมายที่จะขยายกิจการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

【บุกเบิกเส้นทางจำหน่าย/จัดระบบภายในบริษัทเพื่อขยายกิจการในต่างประเทศ】

บริษัทเราเดินทางเยือนท้องถิ่นที่ไปประกอบกิจการอยู่เป็นประจำร่วมกับบริษัทการค้าที่มีฐานปฏิบัติงานอยู่ที่ประเทศไทยและเวียดนาม และมีแผนที่จะดำเนินการเช่นนั้นสืบต่อไป ส่วนภายในบริษัทก็ได้จัดระบบโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารให้ทำหน้าที่รับผิดชอบแผนกงานด้านเทคโนโลยีและแผนกงานบริหารกิจการ เพื่อให้สามารถตัดสินใจดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว ทางด้านการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคนั้น เรามีนักเทคนิคผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งได้แก่การตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอก การควบคุมเครื่องจักร และฐานข้อมูล คอยให้คำแนะนำ รวมทั้งจัดบุคลากรที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับอำนายความสะดวกแก่บริษัทที่เป็นคู่ธุรกิจในต่างประเทศด้วย