J-GoodTech ジェグテック

閉じる

APPEAL POINT

Okatsune Gears Manufacturing Co., ltd

บริษัทผู้ผลิตเครื่องชำระล้างแรงดันสูงรวมทั้งเฟือง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและกำลังขยายกิจการไปยังต่างประเทศอย่างรวดเร็ว

ผลิตเฟืองและเครื่องเร่ง/ลดความเร็ว, ผลิตภัณฑ์ด้านการบำรุงรักษารถยนต์ ซึ่งได้แก่ เครื่องชำระล้างแรงดันสูง เป็นต้น และขยายงานการผลิตจำหน่ายเครื่องทำความสะอาดไปยังด้านรถจักรยานยนต์ด้วย สำหรับการผลิตเฟืองและเครื่องเร่ง/ลดความเร็วนั้น ทางบริษัทใช้ความรู้และกรรมวิธีที่สั่งสมมานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัสดุไปจนถึงการบำบัดด้วยความร้อน และเสนอบริการในราคาย่อมเยาแม้เป็นการสั่งทำจำนวนน้อย ได้รับการประเมินผลอย่างสูงจากบรรดาคู่ธุรกิจ โดยได้รับรางวัลเกียรติคุณการประกอบธุรกิจยาวนาน และรางวัลคุณภาพดีเด่นมามาก ส่วนผลิตภัณฑ์ด้านการบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องทำความสะอาดนั้น ทางบริษัทดำเนินงานด้วยตนเองทั้งการออกแบบและพัฒนา มีอัตราครองตลาดอันดับหนึ่งด้านเครื่องชำระล้างด้วยน้ำร้อนแรงดันสูง, อุปกรณ์กำเนิดแก๊สไนโตรเจน และอุปกรณ์ชำระล้างอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง ทางด้านการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ เรามุ่งขยายการจำหน่ายโดยมีสำนักงานของบริษัทที่นครโฮจิมินห์ในเวียดนาม เป็นฐานปฏิบัติงาน

ผู้ผลิตเครื่องชำระล้างแรงดันสูงและเฟืองชั้นนำ

จุดแข็งขององค์กร

(1) บริษัทผลิตเฟืองชนิดต่าง ๆ อย่างครบวงจรมาตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ และเคยได้รับรางวัลเกียรติคุณการประกอบกิจการยาวนานและรางวัลคุณภาพดีเด่นจากบรรดาผู้ผลิตรายใหญ่มามาก เรามีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญทางเทคนิคหลายสาขาที่จำเป็นสำหรับการผลิตสินค้าดังกล่าว และสามารถผลิตสินค้าหลายชนิดในปริมาณน้อยตามความต้องการได้ อย่างมีคุณภาพและราคาย่อมเยา
(2) ผลิตภัณฑ์ด้านการบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องทำความสะอาดซึ่งบริษัทออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายด้วยตนเองนั้น ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างสูงจากวงการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และลูกค้าในวงการอื่น ซึ่งทางบริษัทมุ่งที่จะขยายงานทางด้านนี้ให้รุดหน้ายิ่งขึ้นต่อไป โดยใช้กลไกของเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยโรงงาน 3 แห่งและสถานปฏิบัติ 5 แห่งทั่วประเทศ ในการให้บริการหลังจำหน่ายในรายละเอียดและด้วยความรวดเร็วฉับไว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

เนื้อหาของกิจการ

(1) ผลิตเฟืองชนิดต่าง ๆ อย่างครบวงจร
(2) พัฒนา ผลิตและจำหน่ายเครื่องชำระล้างแรงดันสูงชนิดต่าง ๆ , อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เครื่องทำความสะอาดพรมปูพื้นรถยนต์, เครื่องดูดฝุ่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษารถยนต์
* (1) แผนกเฟือง (2) แผนกงานอุปกรณ์สำเร็จรูป (จากนี้ไปใช้ในความหมายนี้)

จุดแข็งของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

(1) ผลิตภัณฑ์เฟืองที่บริษัทผลิตมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เฟืองเดือย เฟืองเกลียว เพลาร่องฟัน เฟืองภายใน เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีเฟืองดอกจอก เพลาตัวหนอน เฟืองสะพาน เฟืองโซ่ ฯลฯ ในจำนวนนั้น ยังสามารถแปรรูปเฟืองเดือย เฟืองเกลียวโมดูล 1 ถึง 6, เฟืองภายใน 1 ถึง 10 และเพลาร่องฟัน 1 ถึง 4 เข้าเกณฑ์ความละเอียดระดับ JIS3
(2) พัฒนาอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์และเครื่องทำความสะอาดมากหมายหลายชนิด มีจุดประสงค์การใช้ครอบคลุมหลายด้านซึ่งได้แก่ เครื่องชำระล้างด้วยน้ำร้อนแรงดันสูง, อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, เครื่องทำความสะอาดพรมปูพื้นรถยนต์, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องชำระล้างชิ้นส่วน, เครื่องกำเนิดแก๊สไนโตรเจน, เครื่องทำความสะอาดแก๊สฟรีออน, อุปกรณ์ชำระล้างอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง, ระบบฆ่าเชื้อโรคในรถยนต์, ปั๊มเกียร์ต่างๆ, ปั๊มสุญญากาศ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เครื่องชำระล้างแรงดันสูงมีหลายแบบแยกตามแรงฉีดน้ำตั้งแต่ 4 ถึง 35MPa สามารถสนองความต้องการได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง
นอกจากนั้นยังทำการผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วย

สารจากตัวแทนบริษัท

บริษัทเราผลิตเฟืองชนิดต่าง ๆ อย่างครบวงจรมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พร้อมทั้งใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองในการพัฒนาและผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการบำรุงรักษารถยนต์ ซึ่งได้แก่ เครื่องชำระล้างชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เนื่องจากคาดการว่าอุตสาหกรรมรถยนต์จะต้องเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นกว่าสมัยนั้น นอกจากจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแล้ว จากนี้ไปเรายังจะขยายเส้นทางการจำหน่ายให้กว้างขวางออกไปยังต่างประเทศ โดยเน้นไปที่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต พร้อมทั้งมุ่งอุทิศประโยชน์ให้แก่ประชาคมท้องถิ่นด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพสูงราคาย่อมเยา

การจัดระบบภายในบริษัทเพื่อบุกเบิกเส้นทางการจำหน่ายและขยายกิจการไปยังต่างประเทศ

บริษัทได้เปิดสำนักงานที่โฮจิมินซิตี้เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.2012 ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำอยู่ 4 คน ทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาการค้ากับคู่ธุรกิจในเวียดนามรวมทั้งประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, ควบคุมคุณภาพสินค้า และงานธุรการ ทางบริษัทมีโครงการที่จะใช้สำนักงานแห่งนี้เป๋นฐานสำคัญในการจัดหาวัสดุและบุกเบิกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังยิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนแบ่งตลาด

ทางด้านอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ (2) ซึ่งได้แก่เครื่องชำระล้างด้วยน้ำร้อนแรงดันสูง, อุปกรณ์กำเนิดแก๊สไนโตรเจน, อุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับชำระล้างเครื่องจักรก่อสร้าง บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ภายในประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการได้รับรางวัลและการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ

ประวัติการได้รับรางวัล
รางวัลเกียรติคุณการประกอบกิจการยาวนาน( บริษัท KUBOTA ค.ศ.2011), รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม (บริษัท Akashi Kikai Industry), รางวัลความปลอดอุบัติภัย (สมาคมมาตรฐานแงงานฮิเมจิ ค.ศ.2004)

การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
บทความในนิตยสาร "FOOMA" ของสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับอาหาร (Japan Food Machinery Manufacturers' Association) (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2013), หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการเกษตร Nokei-simpo (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2014), ออกอากาศสถานีวิทยุ FM Kumamoto (วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.2013), และลงหลายบทความในหนังสือพิมพ์ Daily Nenryo-yushi

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ISO9001(ค.ศ.2000)

การเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการ

นิทรรศการบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมภาคคันไซ 2013 และอีกหลายงานภายในประเทศ (AUTOTECH & ACCESSORIES SHOW2013/ SEMA SHOW 2013/ Business Link เพื่อความรุ่งเรืองทางการพาณิชย์ 2014(ตามกำหนด)และอีกหลายหลายการที่มีกำหนดจัดขึ้นภายในประเทศ AUTOTECH & ACCESSORIES SHOW2014(ตามกำหนด)/ SEMA SHOW 2014(ตามกำหนด)